Opleidingen

Leerlingenbegeleidster:
Eveline Terdu is onze leerlingenbegeleidster. Dit houdt in dat zij nieuwe leden wegwijs maak binnen onze vereniging en de contacten met de leraren onderhoud. Tevens kunnen de jeugdleden met allerlei vragen en opmerkingen bij haar terecht. Eventueel speelt zij die vragen dan door naar het bestuur of dirigenten.


Blokfluitopleiding:
Sinds april 2000 verzorgd Eveline Terdu AMV lessen (Algemene Muzikale Vorming). Hierin wordt voornamelijk blokfluitles gegeven, maar ook andere instrumenten komen aan bod. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen die nog te jong zijn om lid te worden van onze vereniging, maar het wel leuk vinden om met muziekmaken bezig te zijn. De leerlingen zijn geen lid van de muziekvereniging, maar we hopen wel dat een aantal van hen na een jaar blokfluitles ervoor kiezen om lid te worden van Irene. We hebben ervoor gekozen om direkt na schooltijd in "De Brug" bij de Julianaschool de lessen te geven. Ouders hoeven hierdoor kinderen niet een extra keer ergens naar toe te brengen.

De lessen zijn in groepsverband, zodat er met ritme instrumenten gecombineerd met zang en fluit al echt muziek gemaakt kan worden. Tijdens de les wordt de blokfluitmethode van Tom Stone "Blokfluit, Dat is leuk !" gevolgt. De kinderen zijn eigenlijk te jong om echt huiswerk mee te krijgen, maar een liedje leren fluiten is eigenlijk onmogelijk als je thuis er niets aan doet.

Als ervoor wordt gekozen om lid te worden van onze vereniging, dan krijgt men individueel les van gediplomeerde leraren. Hier hebben we er vier van. Dit komt omdat onze vereniging grofweg uit twee soorten instrumenten bestaat. Namelijk de slagwerkers en de blazers.


Blaasopleiding (hoorn + kleinkoper):
De blazers krijgen les op maandagmiddag. Dit gebeurt ook in "De Zicht". De eerste lessen wordt er dan vooral veel aandacht aan de ademtechniek besteed omdat het de eerste vereiste is dat er geluid uit het instrument komt. Uit kleine instrumenten kun je over het algemeen moeilijker een klank krijgen. Bij de keuze van het instrument wordt er ook gekeken naar de lichaamsbouw en of je dunne of dikke lippen hebt. Daarom zijn de eerste drie maanden ook op proef. Samen met docente Maxine Tegelaers wordt er dan gezocht naar het best passende instrument.


Blaasopleiding (saxofoon):
Sinds oktober 2001 geeft Mark de Groot de saxofonisten les. Hij woont in Ede, heeft muziekwetenschappen gestudeerd en speelt zelf saxofoon in verschillende bands. De lessen vinden plaats op vrijdagmiddag, in "De Zicht" te Ederveen.


Slagwerkopleiding:
De slagwerkers krijgen les van Mike de Geest op donderdagmiddag in "De Zicht". Hoe snel je dan met de Malletband mee mag doen, hangt sterk af van je inzet, je ritme gevoel en eventuele algemene muziekkennis. Er zijn gevallen bekend die na een les al werden toegelaten. Uiteraard bleven die wel individueel les houden om hun techniek te verbeteren en kennis te vergroten. Er wordt na toegewerkt om de muziekdiploma's voor HaFaBra te behalen.


Tenslotte:
Wie een instrument wil leren bespelen, zal er heel wat vrije tijd in moeten steken. Dit zal dan werken als een opgaande spiraal. Wie er tijd en moeite in stopt wordt beloond met vlotte vooruitgang en zal er daardoor meer plezier in krijgen om te studeren. Omdat iedereen zo zijn ups en downs heeft, willen wij de kinderen extra stimuleren door ze mee te laten spelen in het Leerlingenorkest . Dit kan meestal als je een jaar les hebt gehad. Het leerlingenorkest repeteert op dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur in "De Zicht". De bedoeling is dan, gezellig samen, leuk klinkende muziek in te studeren. Het leerlingenorkest staat onder leiding van onze dirigent Sandra van Luijtelaar.

Na in totaal een jaar of drie les te hebben gehad heb je meestal voldoende geleerd om het B examen te kunnen halen. Als je dat op zak hebt, mag je in het Fanfareorkest meespelen, maar de prive lessen stoppen nog niet, want pas als je alle vier de diploma's hebt ben je in staat om de 1e partijen mee te spelen, en dat is natuurlijk wat we allemaal willen.

Heb je nog vragen, bel of mail ons dan.